Bagi anda yang berkenan mendonasikan buku bacaan/ alat pelajaran/ lainnya yang sesuai dengan siswa SD, anda dapat menyalurkannya dengan datang langsung ke Sanggar Belajar FAIZ atau mengirimkannya ke alamat di atas. Terimakasih

Senin, 12 September 2016

PESERTA DIDIK TAHUN PELAJARAN 2016/2017

KELAS II

1.   Dwi Miftahur R.
2.   Wahyu Hidayat
3.   Aiman Febriansyah


KELAS III

1.   Andro Jati Kusuma
2.   Bayu Pratama
3.   Kayla Kafka Nafisa
4.   Reni Kesuma Wardhani
5.   Zahrotus Syta F.
6.   Alfan Hakim
7.   Alfin Hakim
8.   Aisyah Zahwa Aqilla
9.   Moh. Ngizma Mustofa
10. Siti Muftasilatul Himah
11. Faizal Adiz
12. Moh. Bagas Rosidin


KELAS IV

1.   Aisha Setia Amanda
2.   Kalila Setia Amorita
3.   Moh. Gilang Febriansyah
4.   Suci Nur Wahidah
5.   Reri Bunga Safitri
6.   Moh. Wildan Nasukha
7.   Fitra Adi Nugroho


KELAS V

1.   Moh. Romadhoni Pratama
2.   Adief Jati Pangestu
3.   Slamet Wardiyanto
4.   Ika Fitrianasari
5.   Dirga Panca S.
6.   Moh. Praditya
7.   Hanin Nur Aulia
8.   Maulana Anggih S.


KELAS VI

1.   Sulistyaningsih
2.   Sofiatun Barokah
3.   Waseso Wibowo
4.   Kharisma Hena P. S.
5.   Dimas Khoerul Faizin
6.   Nila Alfi Maghfiroh
7.   Nanna Rahma Sari
8.   Nabilatuz Zahroh
9.   Muh. Fahrizal Sampurna
10. Ardani Tabah Pangestu
11. Ghyfari Ikrar Bakti
12. Arif Rahman Hakim
13. Detak Maulana
14. Ridlo Multazam